Úvodní stránka

Zásahová jednotka

Zásahová jednotka je bezpečnostní, výjezdová jednotka zabezpečující ochranu majetku a osob. Jednotka mimo jiné také vykonává svoji činnost na stanovené trase jak vnější vizuální kontrolou hlídaných objektů tak v případě zájmu a potřeby klienta i kontrolou uvnitř těchto objektů. U některých typů podniků (- např. bary, kasina apod.) se klade velký důraz i na zabezpečení pořádku uvnitř objektu během provozní doby.

Zásahová jednotka je součástí rychlého nasazeni na výzvu DCO (dohledového centra ochrany) .

Zásahová jednotka je vždy poskytována vysoce profesionální úrovni, jejíž členové úspěšně složili psychodiagnostické zkoušky, zkoušku znalosti relevantních právních předpisů, poskytování první pomoci, sebeobrany a použití střelné zbraně.